Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 8.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Kursen är öppen för alla studerande oberoende av studieinriktning.

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskap om kunskapsteorins och vetenskapsfilosofins historia och dessa områdens samtida problemställningar och tankeriktningar.

De ansvariga lärarna ger anvisningar för kurslitteraturen.

Bedömning enligt skala 0–5

Studiemomentet avläggs genom att delta i föreläsningar och därtill anslutna övningar och slutförhör. Kursen kan enligt överenskommelse med en av de ansvariga lärarna även avläggas genom självständiga skriftliga arbeten eller genom att tentera kurslitteratur vid en av fakulteten anordnad tentamen eller i examinariumtentamen.