photo by Vili Lähteenmäki

Itse ja itsetieto varhaisella uudella ajalla

Descartesin ja Locken teoriat itsestä ja itseä koskevasta tiedosta, niiden tulkinta ja kriittiset reaktiot

Descartesia ja Lockea pidetään modernien itseä ja itseä koskevan tiedon teorioiden keskeisinä kehittäjinä ja jopa modernin minä-käsityksen luojina. Tällä kurssilla syvennymme näiden ajattelijoiden itseä ja itsetietoa koskeviin kirjoituksiin alkuperäislähteiden avulla, keskustelemme niistä esitetyistä tulkinnoista ja tutustumme eräisiin merkittäviin kriittisiin aikalaisreaktioihin näitä koskien, joista mainittakoon Pascal, Malebranche, Collins ja Shaftesbury. Kurssilla käsitellään seuraavia filosofisia kysymyksiä: mitä tarkoitetaan itsellä eli minällä, ja miten se voidaan tietää? Minkälainen olio itse tai minä on metafyysisessä mielessä, ja miten se suhtautuu muihin olioihin? Onko itseä koskeva tieto omanlaistaan suhteessa muihin tiedon lajeihin, ja eroaako se niistä esim. varmuutensa osalta? Mikä on itseä koskevan metafyysisen teoretisoinnin ja itsetietoa koskevan epistemologis-mielenfilosofisen teoretisoinnin suhde toisiinsa, erityisesti varhaisen uuden ajan kontekstissa?

Kurssi koostuu alkuperäistekstien (englanninkieliset käännökset tarjotaan) lähiluvusta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan esseellä ja suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa.

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 7.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 21.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 28.2.2020
14:15 - 15:45

Description

Basic knowledge in history of philosophy.

Students are expected to identify the main figures, their philosophical claims in context and the arguments purported to ground those claims. By completing the course, students will acquire competence in the systematic interpretation of historical philosophical texts.

This course introduces students to the core issues of early modern philosophical thought, especially concerning epistemology and metaphysics in Descartes, Locke, Berkeley, Leibniz and Kant. This includes the key concepts and issues of mind-body interaction, the nature of the mind, matter, perception and thought, causation, free will, primary and secondary qualities, and self and personal identity.

John Cottingham, The Rationalists. OUP 1988; R.S. Woolhouse, The Empiricists. OUP 1998; D. Garber and M. Ayers, (eds.), The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, 2 vols. CUP 1998; John W. Yolton, Perceptual Acquaintance from Descartes to Reid

Written exam; scale 0–5

Language of instruction: English

Participation in at least 75% of the sessions is required. The course combines lectures with interpretative work on some primary texts, always given in the English translation, which students are expected to read and that are to be discussed in the classes. Students will be asked to prepare a short presentation by the end of the course plus a written exam. Alternatively, this course can be done via book examination, depending on an agreement with the responsible teacher.