Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy suomen kielen taidollaan hyvin yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa jotakin itsestään ja välittömästä lähipiiristään. Hän on tutustunut jonkin verran suomalaisen kulttuurin, elämäntavan ja opiskelijaelämän joihinkin puoliin.

Kurssi järjestetään joka lukukausi.

Aihepiirejä ovat mm. esittäytyminen, tervehdysfraasit, perhe, ruoka, kaupassa asiointi, aika, sää, liikkuminen ja lähiympäristö. Kontaktiopetuksen lisäksi annetaan paljon kotitehtäviä. Kursseilla harjoitellaan yksinkertaisia arkikeskusteluja. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijaa suomen kielen perusrakenteiden lisäksi myös jonkin verran suomalaiseen elämäntapaan. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden kannattaa tutustua verkkomateriaaliin A Taste of Finnish http://tasteoffinnish.fi/. Kurssi arvioidaan loppukokeen perusteella asteikolla 0–5. Loppukokeeseen voi osallistua vain, jos on ollut kurssilla läsnä vähintään 50 %. Säännöllinen osallistuminen opetukseen (yli 80 %) on erittäin suositeltavaa.

Lisätietoa kurssista: http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnishforinternationalstudents.html.

Anna-Liisa Lepäsmaan ryhmän luennot on peruttu 18.-20.9.2017.

The topics of the course range from introducing and telling about oneself to greetings, family, food, shopping, weather and telling the time. In addition to contact lessons, students are responsible for homework. The course also includes exercises on everyday conversations. The topics also include daily activities, living, transport and the immediate surroundings. The aim is to introduce students not only to the basic structures of Finnish, but also to the Finnish way life. The course will be assessed on the basis of a final examination on a scale of 0–5. Please note that one can only attend the final exam if one has participated in at least 50 % of the course. Regular class attendance (over 80%) is highly recommended. All the students are supposed to familiarize with A Taste of Finnish http://tasteoffinnish.fi/ before the course starts. More information about the course: http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnishforinternationalstudents.html.

Anna-Liisa Lepäsmaa's classes from the 18th till the 20th of September 2017 are cancelled.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

Arvioinnissa otetaan huomioon kurssitehtävät, osallistumisen aktiivisuus, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa; kurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovelvoitetta.