Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.1.2018 at 09:00 - 24.1.2018 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 2.2.2018
12:00 - 14:00

Description

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy suomen kielen taidollaan hyvin yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa jotakin itsestään ja välittömästä lähipiiristään. Hän on tutustunut jonkin verran suomalaisen kulttuurin, elämäntavan ja opiskelijaelämän joihinkin puoliin.

Kurssi järjestetään joka lukukausi.

Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan arkisia perustilanteita, luetaan hyvin yksinkertaisia tekstejä ja harjoitellaan perusilmauksia.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

Arvioinnissa otetaan huomioon kurssitehtävät, osallistumisen aktiivisuus, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa; kurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovelvoitetta.