Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.9.2017 at 08:00 - 31.8.2021 at 08:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Metsien ekologian ja käytön opiskelijoille.

Syventää metsäekologian sisällön ja menetelmien tuntemusta opiskelijan valitsemasta aihepiiristä suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Aihepiiri tukee opiskelijan ammatillista perehtyneisyyttä.

Suositellaan suoritettavaksi 4. tai 5. vuonna.

Opintojakso harjaannuttaa tieteellisestä kirjallisuudesta saatavan tiedon jäsentämiseen, sen kriittiseen arviointiin ja esittämiseen.

Kuulustelu kirjallisuuteen perustuvana tenttinä tai esseetehtävinä sekä palautekeskusteluna. K0-H0-R0-I133

Kirjallisuuslista on valittava erikoistumisalan mukaan. Listat ovat saatavilla Moodlessa.

Normaali arvostelu (0-5).

This exam is done in the exam aquarium. First agree of the exam with your professor and then register for the exam in weboodi and also in the aquarium. The instructions for booking the exam time:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/tenttiajan-varaam...

Yliopistonlehtori Kari Minkkinen

Korvaa opintojakson 830115 (MEK220) Syventävä kirjallisuus 5 op.