Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 09:00 - 31.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 13:45

Description

Tilastotieteen perusteiden osaaminen esimerkiksi opintojaksoilta ME-004 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet ja ME-005 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suorittaa laaja-alaisesti tilastollista päättelyä lineaaristen mallien tilanteessa. Opiskelija lisäksi ymmärtää lineaarisen sekamallin perusteet. Opiskelija osaa suorittaa tilastollista mallinnusta gamma regression, logistisen regressioanalyysin ja Poissonin log-lineaaristen mallien avulla. Opiskelija osaa käyttää sopivaa tilastollista ohjelmistoa estimointien ja testausten tekemiseen. Opiskelija ymmärtää koesuunnittelun periaatteet ja osaa yhdistää koesuunnittelun tilastolliseen mallinnukseen.

III periodi. Suositellaan suoritettavaksi 3-5 opintovuonna.

Lineaarinen regressioanalyysi, varianssianalyysi, lineaarinen sekamalli, gamma regressio, logistinen regressioanalyysi, Poissonin log-lineaariset mallit, koesuunnittelun periaatteet.

Kurssiin kuuluu luentoja (28 h), tukiopetusta (14 h), tehtävien palautetilaisuuksia (12 h), sekä itsenäistä työskentelyä (80 h) ml. tehtävien omatoiminen ratkominen. Opintojakso suoritetaan ratkomalla ja palauttamalla Moodlessa viikoittaiset tehtävät.

Opintojakson Moodle-alueelta saatavissa olevat luentomonisteet ja oppaat.

Oheislukemistona:

  • Isotalo (2012). Johdatus yleistettyihin lineaarisiin malleihin. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikön raportteja 8/12.
  • Agresti (2015). Foundations of linear and generalized linear models. John Wiley & Sons.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu ajoissa palautettuihin viikkotehtäviin. Tarkemmat vuosikohtaiset tiedot kurssin Moodle-alueella.

Keskiviikkona klo 10-12 on tukiopetusaika.

Yliopistonlehtori Teppo Mattsson

Replaces the former course 80146 (Y131) Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet, 5 op, 83430 (Y131A) Tilastollisia malleja 1: Varianssianalyysi ja regressio- ja korrelaatiomallit 5 op or 83431 (Y131A) Tilastollisia malleja 1: Regressio- ja korrelaatiomallit sekä otanta 5 op.