Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Maisteriopiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa, että yhteiskunnassa on erilaisia perusteltuja näkemyksiä riista-alan kysymyksistä.

Parillisina vuosina, periodi III.

Kurssilla käsitellään riista-asioihin liittyviä yhteiskunnallisia järjestelyjä johdantoluennon ja eri lajeihin liittyvien tapausesimerkkien kautta. Jälkimmäisiä käsitellään ryhmätöiden ja niiden esittelyn, keskustelujen sekä henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan pohjalta.

Pohjustetut draamalliset ryhmäkeskustelut, oppimispäiväkirja.

Jaetaan kurssilla.

Lisälukemisto: Rannikko ym. 2011. Kohtaamisia metsässä. Metsäkustannus.

Oppimispäiväkirja. Hyväksytty/hylätty.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Vastuuhenkilö: yoleht. Nummi & dos. Pellikka.

Vahinkoselkärankaiset ME-220

Korvaa opintojakson 830110I Riista ja yhteiskunta 2 op.