Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 08:00 - 3.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 13.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Metsien ekologian ja käytön opiskelijat.

ME-218 Metsäeläintieteen perusteet. Opiskelija hallitsee jo tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

Opiskelija osaa kuvata hyönteisten ja nisäkkäiden kasvinsyönnistä aiheutuneet muutokset isäntäkasvissa ja niiden sekä ympäristön merkityksen kasvi-kasvinsyöjä –vuorovaikutuksen toteutumiseen. Opiskelija pystyy analysoimaan tieteenalan teoreettisia kysymyksiä ja soveltamaan niitä kasvinsyöjien hallintaan lähinnä metsäekosysteemissä. Opiskelija osaa lukea ja arvioida lähdemateriaalia ja tuottaa analyyttistä tieteellistä tekstiä omatoimisesti.

Periodi II, lukuvuosi 3-4. Järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Kurssin aiheena on kasvi-kasvinsyöjä -vuorovaikutussuhde, jota tarkastellaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kurssin aikana tulevat tutuiksi aihepiiriin liittyvät käsitteet ja perusteoriat runsaiden esimerkkien avulla. Tärkeimmät teemat ovat mm. kasviravinnon biokemiallinen koostumus, kasvinsyöjän ravinnonottostrategiat, kasvin mekaaninen ja kemiallinen puolustus, indusoituva puolustus, CNB -teoria, kasvin saatavuus/saavutettavuus, ympäristön vaikutus kasvin resistenssiin ja kasvin kompensaatiomekanismit. Kasvinsyöntiä tarkastellaan lähinnä metsäekosysteemissä ja pohditaan kasvinsyönnin hallintaa erilaisissa tilanteissa.

Luennoille osallistuminen ja oppimispäiväkirjan laatiminen. Tutkielma ja seminaarityö opiskelijalle annetun materiaalipaketin ja ohjauksen avulla. Kontaktiopetus 20 h ja omatoiminen opiskelu 85 h.

Vaadittava kirjallisuus koostuu luentomateriaalista ja tieteellisistä artikkeleista. Muu ajankohtainen suositeltava kirjallisuus osoitetaan luentojen yhteydessä.

Arvostellaan asteikolla 0-5. Arvostelu perustuu kuulusteluun (40 %), oppimispäiväkirjaan (30 %) ja kirjalliseen tutkielmaan sekä seminaarityöhön (30 %).

Opetus järjestetään suomeksi. Exchange students can complete the course with a reading material although the lectures are in Finnish.

Dosentti Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, e-mail paivi.lyytikainen-saarenmaa@helsinki.fi

Korvaa opintojakson 830110A Herbivoria, 3 op.