Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 10.9.2018
14:15 - 15:45
Mon 17.9.2018
14:15 - 15:45
Mon 24.9.2018
14:15 - 15:45
Mon 1.10.2018
14:15 - 15:45
Mon 8.10.2018
14:15 - 15:45
Mon 15.10.2018
14:15 - 15:45
Mon 29.10.2018
14:15 - 15:45
Mon 5.11.2018
14:15 - 15:45
Mon 12.11.2018
14:15 - 15:45
Mon 19.11.2018
14:15 - 15:45
Mon 26.11.2018
14:15 - 15:45
Mon 3.12.2018
14:15 - 15:45
Mon 10.12.2018
14:15 - 15:45
Mon 14.1.2019
14:15 - 15:45
Mon 21.1.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.1.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.2.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.2.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.2.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.2.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 1.4.2019
14:15 - 15:45
Mon 8.4.2019
14:15 - 15:45
Mon 15.4.2019
14:15 - 15:45
Mon 29.4.2019
14:15 - 15:45

Description

Tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot.

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

5op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan. Hänen tulee esittää seminaarissa kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään kolme kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.

Seminaarista vastaava oppialan professori.