Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tieto kevään -20 poikkeusjärjestelyistä annetaan kurssin Moodle-sivuilla:
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=7110

Enrol

Messages

Kirsi Svedström's picture

Kirsi Svedström

Published, 20.3.2020 at 14:40

Kaikki tarvittava tieto kevään 2020 poikkeusjärjestelyistä annetaan kurssin Moodle-sivuilla: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=7110
Sieltä löytyy etätehtävä, jolla loppukevään suoritukset on tarkoitus korvata. Mahdolliseksi sijaisopettajaksi tälle kurssille on nimetty: Kimmo Kulmala

All information on exceptional situation arrangements in spring 2020 of teaching the course can be found at course Moodle page at https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=7110
The vice responsible teacher for this course is Kimmo Kulmala.

Interaction

Seuraa kurssin Moodle-sivuja: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=7110
Moodle-sivuilla on uutiskanava, keskustelu-alue ja anonyymi-kysymys-kanava

Follow the course Moodle-pages: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=7110

Conduct of the course

kevät 2020: tee Moodle-sivuilla annettu etätehtävä

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Laboratoriotöiden aiheet liittyvät samanaikaisesti pidettäviin luentokursseihin FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, FYS1003 Sähkömagnetismi sekä FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, joilla opittuja seikkoja joutuu soveltamaan laboratoriossa.

Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa käyttää tyypillisimpiä laboratoriolaitteita, osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida työnsä tulokset.

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat: LuK-opintojen ensimmäisen opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

Muiden koulutusohjelmien opiskeljat: Koulutusohjelman opintojen ajoitusmallin suositusten mukaan.

Järjestämisajankohta: Perusopintojen laboratoriotyöt kestävät koko lukuvuoden alkaen I periodissa ja loppuen IV periodin päätteeksi.

Kurssilla tutkitaan fysikaalisia ilmiötä kokeellisin menetelmin. Osatyöt käsittelevät mekaniikan, sähkömagnetismin ja -dynamiikan aiheita.

Kurssin kotisivulla löytyvät laboratoriotyöhjeet.

Viikottaiset laboratoriotyötapaamiset pienryhmissä. Tulosten analysointi yksin tai ryhmässä sekä itsenäinen raportin kirjoitus.

Kunkin periodin töihin liittyy arvostelumatriisi, jonka perusteella periodin osatyöt arvostellaan. Arvosana määräytyy osatöiden keskiarvona asteikolla 0-5.

Huom! Syksyllä ja keväällä suoritetaan yhden osatyön ohessa myös kurssiin FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä liittyvä harjoite. Perusopintojen laboratoriotöistä ja Työelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (5 op + 1 op) vain yhdessä.

Kurssi Perusopintojen laboratoriotyöt alkaa samaan aikaan kuin FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet. Laboratoriokurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos olet jo suorittanut Vuorovaikutukset ja kappaleet -kurssin ja haluat suorittaa vain Perusopintojen laboratoriotyöt, ilmoittaudu sähköpostitse kurssin vastuuopettaja Kirsi Svedströmille.

Huom! Syksyllä ja keväällä suoritetaan yhden osatyön ohessa myös kurssiin FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä liittyvä harjoite. Perusopintojen laboratoriotöistä ja Työelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (5 op + 1 op) vain yhdessä.

Laboratoriotöitä tehdään viikottain opetuslaboratoriossa pienryhmissä. Osatöistä, joita on yhteensä 12 kappaleetta, kirjoitetaan vaihtelevan laajuisia selostuksia, jotka arvostellaan.