Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.10.2020 at 15:00 - 16.5.2021 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuuteen (FYS1300 ja FYS1301).

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson myös fysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1400) tai fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900).

Opiskelija osaa vektorialgebran perusteet erityisesti kolmiulotteisen vektoriavaruuden tapauksessa. Opiskelija osaa muodostaa vektorien välisen piste- ja ristitulon, ja tunnistaa näiden geometrisen tulkinnan. Opiskelija osaa derivoida yhden muuttujan reaalifunktioita. Opiskelija tuntee reaalifunktion integraalifunktion käsitteen, sen geometrisen tulkinnan sekä yhteyden määrätyn integraalin käsitteeseen. Opiskelija osaa integroida alkeisfunktioita ja osaa soveltaa erilaisia integrointimenetelmiä.

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 1.periodissa.

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

  • Vektorilaskennan perusteita: vektorialgebra ja vektorien tulot
  • Potenssisarjat
  • Reaalifunktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne.

Arvosteluasteikko 0-5.

Arviointi ja arvostelu toteutetaan kurssin alussa sovittavalla tavalla.

Sovi Examinarium-tentin suorittamisesta luennoitsijan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.