Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
10:15 - 12:00
Thu 12.9.2019
14:15 - 16:00
Thu 19.9.2019
14:15 - 16:00
Thu 26.9.2019
14:15 - 16:00
Thu 3.10.2019
14:15 - 16:00
Thu 10.10.2019
14:15 - 16:00
Tue 15.10.2019
10:15 - 12:00
Wed 23.10.2019
10:00 - 14:00

Other teaching

16.09. - 14.10.2019 Mon 14.15-16.00
Teaching language: Swedish

Description

Grundkurserna i Fysik

Kvantfysikens grunder och Kvantfysikens tillämpningar I

Lära sig:

 • kristallstrukturer, gitter och millerindex, samt grunderna för röntgendiffraktion
 • elektronstrukturen och olika modeller för att beskriva den
 • de viktigaste koncepten inom kvantfysiken, såsom ledare, halvledare, isolatorer och supraledare
 • atomkärnans egenskaper och olika modeller för kärnan
 • radioaktivitet och kärnreaktioner
 • standardmodeller samt partiklar och konserveringslagarna
 • grunderna för Feynmandiagram, kvantfältteorin och modeller utöver standardmodellen
 • acceleratorer och hur de kan användas inom partikelfysiken

Tredje studieåret, efter avläggandet av kursen "Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler",

period I

Fasta tillståndets fysik: kristallstrukturer, gitter, millerindex, röntgendiffraktion, ledare, halvledare, isolatorer och supraledare

Atomkärnan och kärnprocesser: atomkärnan, kärnmodeller, radioaktivitet och kärnreaktioner

Partikelfysik: standardmodellen, partiklar, konserveringslagar, teoretiska stukturen, modeller utöver standardmodellen och acceleratorer

Kurskompendiet samt föreläsningsanteckningarna

Övrig läsning:

 • Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter
 • Ashcroft & Mermin, Solid State Physics
 • Kittel, Introduction to Solid State Physics

Närundervisning där materialet gås igenom

Räkneövningar som behandlar det som gåtts igenom

Presentationer som fördjupar kunnandet i aktuella ämnen relaterat till kursen

Tent 60%

Räkneövningar 25%

Presentation 15%

Närundervisning 2 gånger i veckan (ca 14 gånger)

Räkneövningar 1 gång i veckan (ca 5 gånger)

15 minuters presentation om något fenomen som är relaterat till kursen (1 per deltagare)

Tent (i slutet av kursen)