Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Ilmakehän syvää kosteaa konvektiota käsitellään laajemmin kursseilla Mesometeorologia ja Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto.

Ymmärtää ja osata soveltaa termodynamiikan yhtälöitä kostean ja faasimuutoksia kokevan kaasuseoksen, erityisesti ilman, tapauksessa.

Osata käyttää termodynaamisia diagrammeja.

Ymmärtää ilmakehän syvää kosteaa konvektiota kuvaavan ilmapakettimenetelmän ja sen puutteet.

3. opiskeluvuosi

Opintojakso järjestetään periodissa I

Peruskäsitteet: tilanmuuttujat, kokonaisaikaderivaatta, sisäinen energia ja työ

Kuivan ilman termodynamiikka: Ideaalikaasulaki, termodynamiikan I pääsääntö, adiabaattiset prosessit, potentiaalilämpötila, entropia, termodynaamiset diagrammit

Kostean ilman termodynamiikka: ilman vesihöyrypitoisuuden mittoja, kostean ilman tilanyhtälö, virtuaali- ja tiheyslämpötila, kostean ilman ominaislämmöt, adiabaattiset prosessit kyllästymättömässä ilmassa

Kyllästystilassa olevan ilman termodynamiikka: Clausius-Clapeyronin yhtälö, kyllästystilan saavuttaminen, pseudo- ja kostea-adiabaattiset prosessit ja vastaavat lämpötilakäsitteet

Hydrostaattinen tasapaino, geopotentiaali, malli-ilmakehät

Staattinen tasapainotila, ilmapakettimenetelmä, Brunt-Väisälä taajuus, potentiaalinen epävakaisuus, konvektion alkukehitys ja ulottuminen syvempiin kerroksiin, vapaan konvektion taso ja neutraalin nosteen taso, CAPE, Ilmapakettimenetelmän puutteet

Luentomoniste ja luentokalvot

Viikottaiset luennot ja laskuharjoitukset.

Arvosana perustuu tenttiin (75%) ja laskuharjoituksiin (25%). 45% kokonaispistemäärästä tarvitaan arvosanaan 1/5. 85% kokonaispistemäärästä tarvitaan arvosanaan 5/5.

Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti laskuharjoituksilla ja kurssikokeella