Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Lukion fysiikan ja matematiikan tiedot ja Tähtitieteen perusteet I -kurssi.

Kurssin FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I tiedot ovat eduksi mutta eivät välttämättömiä.

Opiskelija tuntee tähtien havaittavat ominaisuudet ja osaa tehdä näihin liittyviä laskuja. Opiskelija tietää eri massaisten tähtien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat tekijät sekä pääsarjavaiheen jälkeisten kohteiden ominaisuudet. Opiskelija tuntee Linnunradan rakenneosat, galaksien päätyypit sekä galaksien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat prosessit. Opiskelija tutustuu kosmologian ja astrobiologian tutkimukseen ja hahmottaa näiden alojen tutkimusmetodeja.

 • Tähtien spektrit ja tähtien luokittelu
 • Kaksoistähdet
 • Tähtien rakenne ja kehitys
 • Aurinko
 • Muuttuvat tähdet
 • Kompaktit kohteet: valkoiset kääpiöt, neutronitähdet ja mustat aukot
 • Tähtienvälinen aine ja tähtien synty
 • Tähtijoukot
 • Linnunrata ja muut galaksit
 • Kosmologia
 • Astrobiologia

Kurssikirja on Hannu Karttunen ym.: Tähtitieteen perusteet, kirjan 5. tai uudempi laitos

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 130 tuntia.

Arvosana määräytyy laskuharjoitusten (30%) ja loppukokeen (70%) perusteella.

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.