Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Tähtitieteen perusteet I & II, Taivaanmekaniikan peruskurssi I

Aurinkokunnan fysiikka

Taivaanmekaniikan peruskurssi II johdattaa opiskelijan nykyaikaisen kolmen kappaleen taivaanmekaniikan ja häiriöteorian fysikaalisiin perusteisiin ja matemaattisiin menetelmiin.

Suositeltava suoritusajankohta on Tähtitieteen perusteet I & II ja Taivaanmekaniikan peruskurssi II -kurssien jälkeinen ensimmäinen luennointikerta joko toisena tai kolmantena opiskeluvuonna.

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella periodilla II.

Rajoitettua kolmen kappaleen ongelmaa käsitellään Hamiltonin mekaniikan avulla. Kyseisessä ongelmassa esiintyviä Lagrangen pisteitä tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja käytännön sovelluksena toimi jälleen Aurinkokunta.

Kurssilla tarkastellaan häiriöteoriaa yksinkertaistetujen häiriöteoreettisten analyysien kautta. Lisäksi tarkastellaan ei-pistemäisten kappaleiden aiheuttamia potentiaaleja, vuorovesivoimia sekä rataliikettä yleisessä keskeisvoimakentässä.

Pakollinen kirjallisuus: H. Karttunen, Johdatus taivaanmekaniikkaan, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2015 (luentomoniste)

Oheiskirjallisuus: J. M. A. Danby, Fundamentals of Celestial Mechanics, Second Edition, Willmann-Bell, Inc., 1992

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

Kurssi suoritetaan joko arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä.