Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.9.2019 at 08:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Tähtitieteen perusteet I & II

Taivaanmekaniikan peruskurssi I & II

Aurinkokunnan tutkimus on huomattavan monitieteistä, mikä seuraa siitä poikkeuksellisesta kompleksisuudesta jota Aurinkokunta edustaa mm. fysikaalisessa ja biologisessa mielessä. Kurssin tavoitteena on antaa kuva Aurinkokunnan synnyn ja kehityksen nykytietämyksestä sekä Aurinkokunnan ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä. Kurssi lähestyy aihepiiriään tähtitieteen kannalta, minkä johdosta kurssilla käsitellään laajasti mm. teoreettista fotometriaa ja säteilynkuljetusta tähtitieteellisinä menetelminä, joilla kohteista voidaan johtaa tietoa. Kurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonetsintää ja tieteellisen tiedon esittämistä.

Suositeltava suoritusajankohta on Tähtitieteen perusteet I & II -kurssien jälkeinen ensimmäinen luennointikerta joko toisena tai kolmantena opiskeluvuonna.

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi kevätlukukaudella periodeilla III ja IV.

Aurinkokunnan fysiikka -kurssilla annetaan Aurinkokunnalle tähtitieteellinen perspektiivi mm. tarkastelemalla maailmankaikkeuden piirteiden pituusskaaloja ja maailmankaikkeuden kehityksen aikaskaaloja. Kurssilla tutustutaan uusimpiin Aurinkokunnan kehitykseen liittyviin malleihin, joista voidaan mainita mm. Nizzan malli.

Kurssilla esitetään Aurinkokunnan tähtitieteeseen perustuvia tutkimusmenetelmiä ja tutustutaan mm. teoreettiseen fotometriaan ja säteilynkuljetukseen ilmakehättömien kappaleiden pinnoilla ja planeettojen ilmakehissä.

Aurinkokunnasta luodaan yleinen kuvaus ja kurssilla käsitellään kohteita seuraavasti: jättiläisplaneetat, Pluto ja jäiset satelliitit, komeetat ja meteorit, asteroidit ja meteoriitit, Kuu ja Merkurius, maankaltaiset planeetat Mars, Venus ja Maa, eksoplaneetat.

Pakollinen kirjallisuus: H. Karttunen, K-J. Donner, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, Tähtitieteen perusteet, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 6. laitos, 2016

Oheiskirjallisuus: J. S. Lewis, Physics and Chemistry of the Solar System, Academic Press, Second Edition, 2004

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia. Kurssilla kukin opiskelija pitää esitelmän aihepiirin kannalta relevantista aiheesta ja kukin opiskelija toimii toisen opiskelijan opponenttina. Esitelmistä laaditaan tiivistelmät ja esitelmärungot etukäteen ja opponentin lisäksi luennoitsija ja muut opiskelijat esittävät kysymyksiä. Kurssilla on laskuharjoituksia joiden suoritus otetaan huomioon arvosanaa määritettäessä. Kurssilla on sekä suullinen että kirjallinen loppukoe. Kirjallinen koe suoritetaan viikon mittaisessa kotikokeessa joka koostuu laskuista. Suulliseen kokeeseen opiskelija valmistautuu lukemalla kirjallisuutta. Luennoitsija ja avustava opettaja kuulustelevat kutakin opiskelijaa 30 minuutin ajan.

Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt: Arvosanan määräytyminen (linkki wikisivulle).

Kurssi suoritetaan joko arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä.