Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.11.2019 at 08:00 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Newtonilaisen mekaniikan sekä sähkömagnetismin perusteiden hallinta.

Aerosolifysiikan perusteet kuten aerosolihiukkasiin vaikuttavat voimat, hiukkasten liike voimakentissä, hiukkasten ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutus ja kineettisen kaasuteorian perusteet, perusteet aerosolien lähteistä ja ilmastovaikutuksista.

Aerosolihiukkasiin vaikuttavat voimat, hiukkasten liike voimakentissä, Brownin liike ja diffuusio, hiukkasten ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutus ja kineettisen kaasuteorian perusteet, perusteet aerosolien lähteistä ja ilmastovaikutuksista.

W. C. Hinds, Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles, 2nd Edition, 1999,

ISBN: 978-0-471-19410-1 January 1999 504 Pages.

Luentomuistiinpanot.

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen ja ryhmätyöskentely ml. perehtyminen johonkin aerosolifysiikan sovellukseen ja esitelmän pitäminen aiheesta, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset,

Tentti 70%, laskuharjoituspisteet 30%.

ATM304 Aerosolifysiikka II