Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cancelled Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 5.6.2020 - 5.6.2020
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr Examination 9.10.2020 - 9.10.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cancelled Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 8.5.2020 - 8.5.2020
Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset 5 Cr Lecture Course 11.3.2020 - 10.5.2020
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 7.6.2019 - 7.6.2019
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 10.5.2019 - 10.5.2019
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 15.2.2019 - 15.2.2019
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 12.10.2018 - 12.10.2018
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 15.6.2018 - 15.6.2018
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 18.5.2018 - 18.5.2018
Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset 5 Cr Lecture Course 14.3.2018 - 7.5.2018
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 16.2.2018 - 16.2.2018
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts 5 Cr General Examination 20.10.2017 - 20.10.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Prerequisites

Opiskelijoilla odotetaan olevan suunnilleen lukion pitkää oppimäärää vastaavat fysiikan ja matematiikan tiedot. Aiemmat meteorologian opinnot ovat hyödyksi mutteivat välttämättömiä.

Learning outcomes

Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan ilmakehän luonnollisella kasvihuoneilmiöllä ja kasvihuoneilmiön voimistumisella. Hänellä on tuoreeseen tieteelliseen tietoon perustuva käsitys siitä, miten ilmasto maapallolla on muuttunut erityisesti vuoden 1900 jälkeen, siitä miksi ja miten ihmisen toiminta vaikuttaa ilmastoon, siitä miten tulevia ilmastonmuutoksia pyritään ennustamaan sekä siitä, millaisia ilmastonmuutoksia tulevaisuudessa on ilmastomallitulosten perusteella odotettavissa. Hänellä on myös yleiskuva ilmastonmuutosten käytännön vaikutuksista sekä mahdollisuuksista ihmiskunnan aiheuttaminen ilmastonmuutosten hillitsemiseen. Opiskelija osaa perustella ilmastonmuutoksiin liittyviä käsityksiään oppimansa tieteellisen tiedon pohjalta ja pystyy seuraamaan kriittisesti tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa käytävää ilmastonmuutoskeskustelua.

Timing

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa LuK-tutkintoa. Toinen tai kolmas opintovuosi on kuitenkin ensimmäistä suositeltavampi.

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi IV periodissa, seuraavan kerran keväällä 2018.

Contents

Peruskäsitteitä: ilmakehän luonnollinen kasvihuoneilmiö, säteilypakote ja ilmaston herkkyysparametri, tärkeimmät ilmastojärjestelmässä vaikuttavat palauteilmiöt.

Yleiskuva maapallon ilmaston vaihteluista erityisesti vuoden 1900 jälkeen.

Tärkeimmät luonnolliset ja ihmistoimintaan liittyvät ilmastonmuutoksia aiheuttavat pakotetekijät.

Hiilen kiertokulku ja ihmistoiminnan vaikutukset siihen.

Päästöskenaariot.

Ilmastomallien rakenne, mallikokeiden toteutus ja niiden tulosten tulkinta.

Mallien ennustamat ilmastonmuutokset tällä ja seuraavilla vuosisadoilla: yleiskuva, fysikaalinen tulkinta ja ennusteiden epävarmuudet.

Havaittujen ilmastonmuutosten syyt mallitulosten valossa

Ilmastonmuutoksen vaikutus merenpinnan korkeuteen

Yleiskuva ilmastonmuutosten odotetuista vaikutuksista eri elämänaloilla.

Yleiskuva mahdollisuuksista kasvihuonekaasujen päästöjen pienentämiseen.

Activities and teaching methods in support of learning

Luennot, laskuharjoitukset ja Moodlessa toteutettava ilmastonmuutosaiheinen verkkokeskustelu. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Study materials

Pakollinen oppimateriaali: luentomoniste (Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset) ja luentokalvot

Oheislukemistoa: Houghton, J., 2015: Global Warming. The Complete Briefing, 5th edition. Cambridge University Press, 380 s.

Assessment practices and criteria

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta, 15% laskuharjoituksista ja loput 10% verkkokeskustelusta sekä muista mahdollisista kurssitehtävistä. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5 85% kokonaispisteistä.

Recommended optional studies

Kurssin kannalta ovat hyödyllisiä Meteorologian kurssipaketin opintojaksot, erityisesti: FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, FYS2034 Klimatologian perusteet ja FYS2035 Fysikaalinen klimatologia.

Completion methods

Kurssilla on luentoja ja laskuharjoituksia sekä verkkokeskusteluharjoitus. Kurssi suoritetaan joko kurssikokeella, laskuharjoituksilla ja verkkokeskusteluun osallistumalla, tai vaihtoehtoisesti tentillä.