Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Lukion pitkä matematiikka ja fysiikka tai vastaavat tiedot.

Opiskelija veden kiertokulun maapallolla. Tämä käsittää vesivarastot ilmakehässä, järvissä, maaperässä, lumipeitteessä ja jäätiköissä sekä siirrot jokien, maaperän virtausten ja valunnan vaikutuksesta näiden varastojen välillä. Opiskelija osaa myös luonnonvesien fysikaaliset ja laadulliset ominaisuudet, virtausopin perusteita sekä maanpinnan vesi- ja energiataseen.

  • Hydrologian tutkimusmenetelmät
  • Vesi ja veden kiertokulku
  • Hydrometeorologia
  • Järvien fysiikka
  • Uomien virtaus
  • Geohydrologia
  • Valunta

Kurssikirjana toimii Leppäranta, Virta & Huttula (2017) Hydrologian perusteet.

Oheislukemista: Mustonen, S. (toim.) 1986. Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittaiset laskuharjoitukset assistenttien johdolla.

Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Loppukuulustelu, laskuharjoituksia on tehtävä vähintään 1/3 annetuista. Arvosteluasteikko 1-5.

Kurssi suoritetaan luentokurssina, johon kuuluu laskuharjoituksia. Kurssin voi myös tenttiä suoraan kurssimateriaalin pohjalta.