Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

All contact teaching is suspended until 13 May.

Lectures are given on Monday, 10.15 and Tuesday, 10.15 via Zoom (https://helsinki.zoom.us/j/697079956, Meeting ID: 697 079 956).

Students are supposed to do and return assignments to Moodle every week. If help with assignments is needed, discussion forum on the Moodle page (Assignments) can be used or teaching assistant Hanna Berg should be contacted.

Learning outcomes: students are introduced to the basics of hydrology and methods describing water motion throughout the hydrological cycle.

Scope of the course:
• Introduction to mathematical methods in hydrology.
• Water and its properties. The hydrological cycle.
• Hydrometeorology.
• Hydrology of lakes.
• Hydrology of rivers.
• Geohydrology.
• Runoff models.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
10:15 - 12:00
Tue 10.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 16.3.2020
10:15 - 12:00
Tue 17.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 23.3.2020
10:15 - 12:00
Tue 24.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 30.3.2020
10:15 - 12:00
Tue 31.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 6.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 7.4.2020
10:15 - 12:00
Mon 20.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 21.4.2020
10:15 - 12:00
Mon 27.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 28.4.2020
10:15 - 12:00
Wed 6.5.2020
09:00 - 13:00

Other teaching

12.03. - 02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04. - 30.04.2020 Thu 10.15-12.00
Teaching language: Finnish

Conduct of the course

The course consists of lectures and exercises. At least until 13.04 lectures are given online via Zoom (Meeting ID: 697 079 956), and students are supposed to do and return assignments to Moodle every week. If help with assignments is needed, discussion forum on the Moodle page (Assignments) can be used or teaching assistant Hanna Berg should be contacted (hanna.berg@helsinki.fi)

To complete the course: at least 50% of the assignments must be done. The grade is given based on the results of the exam, which consists of solving problems and explanation of basic concepts. The exam grade will be given as follows. The max number of points is 100. Out of that, 45-55 points result in Grade 1 (Pass), 55-65 – Grade 2, 65-75 – Grade 3, 75-85 – Grade 4, >85 – Grade 5.

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Lukion pitkä matematiikka ja fysiikka tai vastaavat tiedot.

Opiskelija veden kiertokulun maapallolla. Tämä käsittää vesivarastot ilmakehässä, järvissä, maaperässä, lumipeitteessä ja jäätiköissä sekä siirrot jokien, maaperän virtausten ja valunnan vaikutuksesta näiden varastojen välillä. Opiskelija osaa myös luonnonvesien fysikaaliset ja laadulliset ominaisuudet, virtausopin perusteita sekä maanpinnan vesi- ja energiataseen.

  • Hydrologian tutkimusmenetelmät
  • Vesi ja veden kiertokulku
  • Hydrometeorologia
  • Järvien fysiikka
  • Uomien virtaus
  • Geohydrologia
  • Valunta

Kurssikirjana toimii Leppäranta, Virta & Huttula (2017) Hydrologian perusteet.

Oheislukemista: Mustonen, S. (toim.) 1986. Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittaiset laskuharjoitukset assistenttien johdolla.

Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Loppukuulustelu, laskuharjoituksia on tehtävä vähintään 1/3 annetuista. Arvosteluasteikko 1-5.

Kurssi suoritetaan luentokurssina, johon kuuluu laskuharjoituksia. Kurssin voi myös tenttiä suoraan kurssimateriaalin pohjalta.