Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 14:00
Mon 9.9.2019
14:15 - 16:00
Tue 10.9.2019
12:15 - 14:00
Mon 16.9.2019
14:15 - 16:00
Tue 17.9.2019
12:15 - 14:00
Mon 23.9.2019
14:15 - 16:00
Tue 24.9.2019
12:15 - 14:00
Mon 30.9.2019
14:15 - 16:00
Tue 1.10.2019
12:15 - 14:00
Mon 7.10.2019
14:15 - 16:00
Tue 8.10.2019
12:15 - 14:00
Mon 14.10.2019
14:15 - 16:00
Tue 15.10.2019
12:15 - 14:00
Wed 23.10.2019
09:00 - 13:00

Other teaching

06.09. - 18.10.2019 Fri 12.15-14.00
Teaching language: English

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Matemaattiset apuneuvot I ja II tai vastaavat tiedot (derivointi, integrointi, tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen). Newtonin mekaniikan ja painovoimalain perusteiden osaaminen. Suhteellisuusteorian perusteet.

Kurssi on suunniteltu suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden syksyllä ja jo toinenkin opiskeluvuosi voi tulla kyseeseen. Kurssilla vedotaan yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttistatistiikan suhteellisen yksinkertaisiin tuloksiin, jotka esitellään ennen niiden käyttöä, niin että näitä kursseja ei edellytä. Opiskelija, joka kaipaa näiden tulosten kunnollista johtamista perusteista, voi suorittaa nämä vaativammat kurssit FYS2019 ja PAP335.

Ymmärtää Robertson-Walker -geometrian ja osaa laskea geometrian, ajan ja punasiirtymän yhteydet Friedmann-Robertson-Walker -kosmologiassa. Tuntee varhaisen maailmankaikkeuden tapahtumahistorian ja osaa tehdä siihen liittyviä laskuja heliumtuotosta, jäljellä jäävistä pimeän aineen ja neutriinojen määristä ja taphtumien kuten nukleosynteesin ja rekombinaation ajankohdasta.

  • Punasiirtymä ja avaruuden laajeneminen.
  • Homogeeninen ja isotrooppinen (Robertson-Walker) aika-avaruuden geometria ja sen laajenemisyhtälöt (Friedmannin yhtälöt)
  • Homogeeniset ja isotrooppiset (Friedmann-Robertson-Walker) maailmakaikkeuden mallit.
  • Aika ja etäisyys kosmologiassa (mukanalaajeneva, kulmahalkaisija- ja luminositeettietäisyys).
  • Kosmologiset parametrit.
  • Varhaisen maailmankaikkeuden tapahtumat. Termodynaaminen tasapaino. Hiukkaslajien annihilaatiot ja irtikytkeytymiset. Ydinsynteesi; atomien ja kosmisen taustasäteilyn syntyminen.
  • Pimeä aine.

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset palautetaan assistentille, joka pisteyttää ne.

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.