Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cancelled Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 5.6.2020 - 5.6.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cancelled Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 8.5.2020 - 8.5.2020
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr Lecture Course 28.10.2019 - 18.12.2019
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 7.6.2019 - 7.6.2019
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 10.5.2019 - 10.5.2019
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 15.3.2019 - 15.3.2019
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 12.10.2018 - 12.10.2018
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 24.8.2018 - 24.8.2018
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 18.5.2018 - 18.5.2018
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 16.2.2018 - 16.2.2018
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr Lecture Course 31.10.2017 - 22.12.2017
Atmosfärvetenskap nu 5 Cr General Examination 20.10.2017 - 20.10.2017

Prerequisites

Gymnasiets fysik, matematik och kemi.

Learning outcomes

Att få en inblick i atmosfärens fysik och vilka de viktigaste elemenen är som bestämmer jordens klimat. Att känna till klimathistoria, klimatet idag, samt förväntade klimat i framtiden.

Contents

  • Globala förändringar.
  • Kort om systemteori och återkopplingar mellan system.
  • Jordens strålningsbalans och växthuseffekten.
  • Atmosfärens och havens cirkulation.
  • Kretslopp.
  • Jordens klimathistoria.
  • Global uppvärmning. Klimatet nu och i framtiden.
  • Aerosolpartiklar.

Activities and teaching methods in support of learning

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

Study materials

Föreläsningsanteckningarna.

Kursen följer i stort sett boken "Kump, Kasting, Crane: The Earth System", men det är inget krav på att skaffa boken för att gå kursen.

Assessment practices and criteria

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna, möjliga kursarbeten och sluttentamen på skalan 0-5.

Recommended optional studies

Kursen fungerar bra som ensamstående kurs. För intressearde finns fördjupade studier inom ämnet i magisterprogrammet för atmosfärvetenskaper.

Completion methods

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.