Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
12:15 - 14:00
Tue 29.10.2019
14:15 - 16:00
Thu 31.10.2019
14:15 - 16:00
Tue 5.11.2019
14:15 - 16:00
Thu 7.11.2019
14:15 - 16:00
Tue 12.11.2019
14:15 - 16:00
Thu 14.11.2019
14:15 - 16:00
Tue 19.11.2019
14:15 - 16:00
Thu 21.11.2019
14:15 - 16:00
Tue 26.11.2019
14:15 - 16:00
Thu 28.11.2019
14:15 - 16:00
Tue 3.12.2019
14:15 - 16:00
Thu 5.12.2019
14:15 - 16:00
Tue 10.12.2019
14:15 - 16:00
Thu 12.12.2019
14:15 - 16:00
Wed 18.12.2019
09:15 - 12:00

Other teaching

06.11. - 11.12.2019 Wed 14.15-16.00
Teaching language: Swedish

Description

Gymnasiets fysik, matematik och kemi.

Kursen fungerar bra som ensamstående kurs. För intressearde finns fördjupade studier inom ämnet i magisterprogrammet för atmosfärvetenskaper.

Att få en inblick i atmosfärens fysik och vilka de viktigaste elemenen är som bestämmer jordens klimat. Att känna till klimathistoria, klimatet idag, samt förväntade klimat i framtiden.

  • Globala förändringar.
  • Kort om systemteori och återkopplingar mellan system.
  • Jordens strålningsbalans och växthuseffekten.
  • Atmosfärens och havens cirkulation.
  • Kretslopp.
  • Jordens klimathistoria.
  • Global uppvärmning. Klimatet nu och i framtiden.
  • Aerosolpartiklar.

Föreläsningsanteckningarna.

Kursen följer i stort sett boken "Kump, Kasting, Crane: The Earth System", men det är inget krav på att skaffa boken för att gå kursen.

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna, möjliga kursarbeten och sluttentamen på skalan 0-5.

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.