Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 16.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 23.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 30.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 7.10.2019
14:15 - 16:00
Mon 14.10.2019
14:15 - 16:00
Mon 28.10.2019
14:15 - 16:00
Mon 4.11.2019
14:15 - 16:00
Mon 11.11.2019
14:15 - 16:00
Mon 18.11.2019
14:15 - 16:00
Mon 25.11.2019
14:15 - 16:00
Mon 2.12.2019
14:15 - 16:00
Mon 9.12.2019
14:15 - 16:00

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Kurssille ei ole ennakkovaatimuksia ja se suositellaan suoritettavaksi kandidaatin tutkinnon opintojen aluksi ensimmäisenä vuonna.

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskäsitys fysiikasta oppiaineena. Opiskelijalla on hyvä kuva ml-tiedekunnassa tehtävästä fysiikan alan tutkimuksesta. Tämän lisäksi opiskelijalla on yleiskuva työtehtävistä ja työpaikoista, joihin fysikaalisten tieteiden tutkinnolla voi työllistyä. Opintojaksolla opiskelija saa valmiuksia opintojensa ja uransa suunnitteluun sekä oppii fysikaalisten tieteiden opintojen antamasta pohjasta erilaisiin työtehtäviin.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuonna.

Kurssi järjestetään vuosittain ja opetus jakautuu I-II periodiin.

Luentokurssi tutustuttaa opiskelijan fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opintoihin ja opintosuuntauksiin sekä maisteriopintosuuntauksiin, joihin kandidaatin tutkinto valmistaa. Lisäksi kurssi perehdyttää fysiikan moderneihin tutkimuskohteisiin ja antaa peruskuvan fysikaalisista tieteistä. Luennoitsijat ovat fysiikan eri suuntausten tutkijoita tai opiskelijoita Helsingin yliopistolta. Luentojen lisäksi opiskelijat haastattelevat ryhmissä fysiikan alumneja, jotka ovat työllistyneet yliopiston ulkopuolelle. Näin opiskelijat saavat esimerkkejä siitä, mihin fysiikan eri aloilta voi työllistyä.

Luentojen lisäksi opiskelijat haastattelevat alumneja, vastaavat kyselyihin liittyen kurssin antiin ja toteutukseen sekä kirjoittavat pohdintojaan fysiikasta ja fyysikkoudesta. Suuri osa kurssin toteutuksesta ja tiedotuksesta sekä tehtävien palautuksesta tapahtuu Moodlen kautta.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen sekä kirjallisten tehtävien palautusta ja kyselyihin vastaamista ajallaan. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lähiopetusta on yksi luentokerta viikossa periodeissa I–II. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähes kaikilla luennoilla, kirjallisten tehtävien palauttamista ja kurssiin liittyviin kyselyihin vastaamista.