Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Inga specifika tidigare studier eller kunskaper behövs och kursen lämpar sig för studerande från alla universitetets fakulteter.

De som avlagt kursen och är intresserade av fortsatta astronomistudier rekommenderas att välja Tähtieteen perusteet I som följande kurs.Kursens baserar sig på material som är tillgängligt via kursens hemsida. Som kursbok kan också användas "Palviainen & Oja: Maailmankaikkeus 2017-18 (Ursa)". Rekommenderad litteratur är också "Lagerkvist & Olofsson: Astronomi - en bok om universum (Bonniers)". På engelska rekommenderas boken "Chaisson & McMillan: Astronomy - a beginners guide to the universe (Pearson)". Vissa delar av "Karttunen et al.: Tähtitieteen perusteet / Fundamental astronom" kan också användas som kurslitteratur.


Kursen följer de allmänna bedömningsreglerna för fysikundervisning med följande undantag:

  • Kursen innehåller inga räkneövningar och vitsord bestäms endast på basen av slutförhöret.
  • Det är inte tillåtet att ha en minneslapp till slut- eller institutionstentamen.
  • De som avlägger kursen tillsammans med studier i svenska bör besvaras en viss del av tentfrågorna på svenska.