Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Messages

Thomas Hackman's picture

Thomas Hackman

Published, 19.3.2020 at 11:50

Kursen föreläses fr.o.m. 18.3 via Zoom onsdagar kl. 16.15 - 18. Deltagarna får en länk till Zoom mötet med e-post via Oodi. Efter varje föreläsning får deltagarna en länk till en videoinspelning av föreläsningen.

Timetable

Från och med 18.3 2020 sker undervisningen via Zoom. Information och länkar skickas åt kursdeltagarna med e-post. Mera information om specialarrangemang på grund av undantagsläget (coronavirus) finns på kursens wiki-sida: wiki.helsinki.fi/display/univnu

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
15:15 - 16:45
Tue 21.1.2020
15:15 - 16:45
Wed 22.1.2020
16:15 - 18:00
Tue 28.1.2020
15:15 - 16:45
Wed 29.1.2020
16:15 - 18:00
Tue 4.2.2020
15:15 - 16:45
Wed 5.2.2020
16:15 - 18:00
Tue 11.2.2020
15:15 - 16:45
Wed 12.2.2020
16:15 - 18:00
Tue 18.2.2020
15:15 - 16:45
Wed 19.2.2020
16:15 - 18:00
Tue 25.2.2020
15:15 - 16:45
Wed 26.2.2020
16:15 - 18:00
Tue 10.3.2020
15:15 - 16:45
Wed 11.3.2020
16:15 - 18:00
Tue 17.3.2020
15:15 - 16:45
Wed 18.3.2020
16:15 - 18:00
Tue 24.3.2020
15:15 - 16:45
Wed 25.3.2020
16:15 - 18:00
Tue 31.3.2020
15:15 - 16:45
Wed 1.4.2020
16:15 - 18:00
Tue 7.4.2020
15:15 - 16:45
Wed 8.4.2020
16:15 - 18:00
Tue 14.4.2020
15:15 - 16:45
Tue 21.4.2020
15:15 - 16:45
Wed 22.4.2020
16:15 - 18:00
Tue 28.4.2020
15:15 - 16:45
Wed 29.4.2020
16:15 - 18:00

Description

Inga specifika tidigare studier eller kunskaper behövs och kursen lämpar sig för studerande från alla universitetets fakulteter.

De som avlagt kursen och är intresserade av fortsatta astronomistudier rekommenderas att välja Tähtieteen perusteet I som följande kurs.Kursens baserar sig på material som är tillgängligt via kursens hemsida. Som kursbok kan också användas "Palviainen & Oja: Maailmankaikkeus 2017-18 (Ursa)". Rekommenderad litteratur är också "Lagerkvist & Olofsson: Astronomi - en bok om universum (Bonniers)". På engelska rekommenderas boken "Chaisson & McMillan: Astronomy - a beginners guide to the universe (Pearson)". Vissa delar av "Karttunen et al.: Tähtitieteen perusteet / Fundamental astronom" kan också användas som kurslitteratur.


Kursen följer de allmänna bedömningsreglerna för fysikundervisning med följande undantag:

  • Kursen innehåller inga räkneövningar och vitsord bestäms endast på basen av slutförhöret.
  • Det är inte tillåtet att ha en minneslapp till slut- eller institutionstentamen.
  • De som avlägger kursen tillsammans med studier i svenska bör besvaras en viss del av tentfrågorna på svenska.