Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 00:01 - 16.6.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Esitietovaatimuksia ei ole.

Tähtitieteen kurssin "Maailmankaikkeus nyt" suorittamista suositellaan.

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet, sukupuuttoja aiheuttavat tekijät, maailmankaikkeuden ominaisuuksien pääpiirteet sikäli kuin niillä on merkitystä elämän kehittymisen kannalta (esim. alkuaineiden runsaudet ja molekyylien esiintyminen avaruudessa), muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet (esim. tähtien ominaisuudet, elämän vyöhykkeen sijainti eri tähdillä), eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet, SETIn historia, alkusynnyn problematiikan pääpiirteissään (esim. missä, milloin ja miten mahdollisesti elämä on voinut syntyä ja mitä ongelmia nykyisiin hypoteeseihin liittyy), keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut. Näiden pohjalta opiskelijan tulee kyetä muodostamaan omia perusteltuja arvioita elämän yleisyyden todennäköisyydestä erilaisissa ympäristöissä.

Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet, sukupuuttoja planeetan elämälle aiheuttavat tekijät, maailmankaikkeuden ominaisuuksien pääpiirteet (syntyhistoria, rakenne, alkuaineiden synty ja runsaudet sekä molekyylien esiintyminen avaruudessa), muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet (esim. tähtien ominaisuudet, elämän vyöhykkeen sijainti eri tähdillä), eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet (etsintämenetelmät, historia, löydetyt planeetat ja niiden ominaisuudet), SETIn historia, alkusynnyn problematiikan pääpiirteissään (Maan elämän ominaisuudet, sekä missä, milloin ja miten mahdollisesti elämä on voinut syntyä ja mitä ongelmia nykyisiin hypoteeseihin liittyy), keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut.

Kurssin suorittaminen perustuu luentoihin. Lisäksi luettavaksi suositellaan kirjaa: Peter Ward, Tuntematon elämän, Ursa 2006.

Viikoittaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely.

Arvosana perustuu tenttiin.

Kurssin suoritus: tentti joko luentoihin tai vast. kirjallisuuteen perustuen. Läsnäolopakkoa luennoilla ei ole.