Genom att använda fysikaliska begrepp och principer skall vi sträva till att få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer. På kursen strävar vi till att behandla centrala teman från bl.a. mekanik, termofysik och elektromagnetism. Den matematiska härledningen och behandlingen kommer inte att vara utgångspunkten för kursen. Matematiken är dock fysikens språk, så helt och hållet kan vi inte undvika den. Vi kommer bl.a. att behandla betydelsen av vektorer, derivering och integrering inom fysiken.

Enrol
14.8.2017 at 09:00 - 20.10.2017 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

- tis 5.9 FÖRELÄSNING
Vetenskapliga metoden: experiment, felgränser, rapport
- ons 6.9 FÖRELÄSNING
Rörelse: plats, tid, rörelse, hastighet, acceleration
Rörelse: typer av rörelse
- fre 8.9 RÄKNEÖVNING

- tis 12.9 FÖRELÄSNING
Kraft: newtons lagar
Kraft: rörelsemängd, impuls och kollisioner
- ons 13.9 FÖRELÄSNING
Kraft: gravitationslagen, Keplers lagar, gravitationskraften, gravitationsfält, satellitbanor
- fre 15.9 RÄKNEÖVNING

- tis 19.9 FÖRELÄSNING
Termodynamik: energiformer, arbete, effekt, verkningsgrad
- ons 20.9 FÖRELÄSNING
Termodynamik: temperatur, tryck, aggregationstillstånd
- fre 22.9 RÄKNEÖVNING

- tis 26.9 FÖRELÄSNING
Elektricitet: elektriska laddningar, elfält
Magnetism: magnetfält, magnetiska egenskaper, masspektrometri
- ons 27.9 FÖRELÄSNING
Elektromagnetism: induktion, generator, transformator, elektromagnetiskt fält, elektromagnetisk strålning, svartkroppsstrålning
- fre 29.9 RÄKNEÖVNING

- tis 3.10 FÖRELÄSNING
Elektromagnetism: fotoelektriska effekten, vågpartikeldualism
Materiens struktur: Standardmodellen (materiapartiklar, förmedlarpartiklar, Higgs, antimateria, CERN)
- ons 4.10 FÖRELÄSNING
Strålning: atomkärnan, alfa- och betastrålning
- fre 6.10 RÄKNEÖVNING

- tis 10.10 FÖRELÄSNING
Strålning: gammastålning, fusion och fission
- ons 11.10 MODERN FYSIK LABORATIONER, F2k-labbet
- fre 13.10 RÄKNEÖVNING

- tis 17.10 MODERN FYSIK LABORATIONER, F2k-labbet
- ons 18.10 FÖRELÄSNING
Sammanfattning: rörelse, kraft, grundväxelverkan, konserveringslagarna, fält, termodynamik, partikelfysik
- fre 20.10 RÄKNEÖVNING

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
10:15 - 12:00
Wed 6.9.2017
10:15 - 12:00
Tue 12.9.2017
10:15 - 12:00
Wed 13.9.2017
10:15 - 12:00
Tue 19.9.2017
10:15 - 12:00
Wed 20.9.2017
10:15 - 12:00
Tue 26.9.2017
10:15 - 12:00
Wed 27.9.2017
10:15 - 12:00
Tue 3.10.2017
10:15 - 12:00
Wed 4.10.2017
10:15 - 12:00
Tue 10.10.2017
10:15 - 12:00
Tue 17.10.2017
10:15 - 12:00
Wed 18.10.2017
10:15 - 12:00

Other teaching

08.09. - 20.10.2017 Fri 14.15-16.00
Teaching language: Swedish

Conduct of the course

På kursen strävar vi till att behandla centrala teman från bl.a. mekanik, termofysik och elektromagnetism. Den matematiska härledningen och behandlingen kommer inte att vara utgångspunkten för kursen. Matematiken är dock fysikens språk, så helt och hållet kan vi inte undvika den. Vi kommer bl.a. att behandla betydelsen av vektorer, derivering och integrering inom fysiken.
- Vetenskapliga metoden: experiment, felgränser, rapport
- Vektorkalkyl
- Rörelse: plats, tid, rörelse, hastighet, acceleration, olika typer av rörelse
- Kraft: Newtons lagar, rörelsemängd, impuls, kollisioner, gravitationslagen, Keplers lagar, gravitationskraften, gravitationsfält, satellitbanor
- Termodynamik: energiformer, arbete, effekt, verkningsgrad, temperatur, tryck, aggregationstillstånd
- Elektricitet: elektriska laddningar, elfält
- Magnetism: magnetfält, magnetiska egenskaper, masspektrometri
- Elektromagnetism: iduktion, generatorer, transformator, elektromagnetiska fält, elektromagnetisk strålning, svartkroppsstrålning, fotoelektriska effekten, vågpartikeldualism
- Materiens struktur: Standardmodellen (materiapartiklarm förmedlarpartiklar, Higgs, antimateria, CERN)
- Strålning: atomkärnan, gammastrålning, fusion och fission

Description

gymnasiefysikkurs 1

Meningen är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer.

På kursen strävar vi till att behandla centrala teman från bl.a. mekanik, termofysik och elektromagnetism. Den matematiska härledningen och behandlingen kommer inte att vara utgångspunkten för kursen. Matematiken är dock fysikens språk, så helt och hållet kan vi inte undvika den. Vi kommer bl.a. att behandla betydelsen av vektorer, derivering och integrering inom fysiken.

 • Vetenskapliga metoden: experiment, felgränser, rapport
 • Vektorkalkyl
 • Rörelse: plats, tid, rörelse, hastighet, acceleration, olika typer av rörelse
 • Kraft: Newtons lagar, rörelsemängd, impuls, kollisioner, gravitationslagen, Keplers lagar, gravitationskraften, gravitationsfält, satellitbanor
 • Termodynamik: energiformer, arbete, effekt, verkningsgrad, temperatur, tryck, aggregationstillstånd
 • Elektricitet: elektriska laddningar, elfält
 • Magnetism: magnetfält, magnetiska egenskaper, masspektrometri
 • Elektromagnetism: iduktion, generatorer, transformator, elektromagnetiska fält, elektromagnetisk strålning, svartkroppsstrålning, fotoelektriska effekten, vågpartikeldualism
 • Materiens struktur: Standardmodellen (materiapartiklarm förmedlarpartiklar, Higgs, antimateria, CERN)
 • Strålning: atomkärnan, gammastrålning, fusion och fission

rekommenderad litteratur:

 • gymnasiets fysikböcker
 • Fysik i vardagen : 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe

 • Föreläsningar två gånger i veckan.
 • Räkneövningar en gång i veckan (övningarna löses innan genomgångs tillfället). Studeranden bedömmer sina lösningar själva enlig poängskalan på 1-3 (1: gjort ett försök, 2: halvfärdigt lösning, 3: fullständig lösning) .
 • Labbrapport: studernaden utför en valfri laboration och skriver en labbrapport.
 • Essä om ett valfritt fysikaliskt fenomen (maskinskriven text ca 2-4 sidor)

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

 • Dedömmningen sker enligt den allmänna skalan: 1-5
 • maximal antalet poäng i kursen: 72 p
  • max. poängen i tenten 48 p (8 x 6 p)
  • max. poängen för labbrapporten 8 p
  • max. poängen för essä 8 p
  • max. poäng för räkneövningarna 8 p
 • 2/3 av vitsordet kommer från tenten och 1/3 från räkneövningarna, essän och labbrapporten.

-närundervisning

-prestationssätt: föreläsningar, räkneövningar, labbrapport, essä och tent