Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.1.2020 at 09:00 - 30.4.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman perusopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei tarvita

Suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisenä vuotena.

Opintojakso järjestetään periodissa 2.

Luonnonvarojen esiintyminen, jakautuminen ja kestävä käyttö. Globaalit geologiset riskit, yhteiskunnan kannalta merkittävimmät ympäristögeologiset kysymykset

Craig, Vaughan, Skinner (2014). Earth Resources and the Environment, Pearson

Opintoretkeily, esseet, oppimispäiväkirja, ryhmätyöt

Kurssin arvosana määräytyy kahdesta pakollisesta osasuorituksesta seuraavasti: Lopputentti (50%) ja harjoitustehtävät (50%), joista kummastakin vaaditaan hyväksytty (50%) suoritus; Arvosteluasteikko 1-5.

Kontaktiopetusta, harjoituksia, kenttäpäivä, itsenäistä oppimista, tentti