Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Bachelor's Thesis in Geosciences 6 Cr Written work 1.8.2019 - 31.7.2020

Target group

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman aineopintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

GEOK_2012 kandiseminaari ja GEOK_100 geotieteiden perusopinnot

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä itsenäisen tieteellisen työn, hakea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, argumentoida tieteelliseen tutkimukseen perustuen, kirjoittaa äidinkielellään tieteellistä tekstiä sekä noudattaa hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä.

Timing

Suositellaan suoritettavaksi opintojen kolmantena vuotena.

Opintojakso järjestetään periodissa 3.

Contents

Itsenäisesti tehty tieteellinen vetaisarvioituun ja muuhun relevanttiin kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Tutkielma aloitetaan kandidaattiseminaarissa. Seminaarin jälkeen tutkielman ohjaaja/ohjaajat antavat kahdesti rakentavan palautteen ja parannusehdotukset tutkielman sisältöön. Tutkielma tarkistetaan plagioinnin varalta myös Urkund-järjestelmässä.

Activities and teaching methods in support of learning

Tutkielman teko aloitetaan kandiseminaarissa. Opiskelija saa väliarvion työstään ohjaajalta, seminaarin ohjaajilta sekä vertaispalautteena.

Study materials

Tutkielman aiheen kannalta keskeiset vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Assessment practices and criteria

Arviointi asteikolla 1-5, arvioinnissa käytetään hyväksi gradumatriisin tekninen toteutus -osiota.

Completion methods

Opiskelija aloittaa tutkielman teon kandiseminaarissa ja jatkaa ohjauksessa työtä itsenäisesti. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkielmaan liittyvät tapaamiset (2 kertaa kevätlukukauden aikana).