Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman aineopintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

GEOK_2012 kandiseminaari ja GEOK_100 geotieteiden perusopinnot

Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä itsenäisen tieteellisen työn, hakea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, argumentoida tieteelliseen tutkimukseen perustuen, kirjoittaa äidinkielellään tieteellistä tekstiä sekä noudattaa hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä.

Suositellaan suoritettavaksi opintojen kolmantena vuotena.

Opintojakso järjestetään periodissa 3.

Itsenäisesti tehty tieteellinen vetaisarvioituun ja muuhun relevanttiin kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Tutkielma aloitetaan kandidaattiseminaarissa. Seminaarin jälkeen tutkielman ohjaaja/ohjaajat antavat kahdesti rakentavan palautteen ja parannusehdotukset tutkielman sisältöön. Tutkielma tarkistetaan plagioinnin varalta myös Urkund-järjestelmässä.

Tutkielman aiheen kannalta keskeiset vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Tutkielman teko aloitetaan kandiseminaarissa. Opiskelija saa väliarvion työstään ohjaajalta, seminaarin ohjaajilta sekä vertaispalautteena.

Arviointi asteikolla 1-5, arvioinnissa käytetään hyväksi gradumatriisin tekninen toteutus -osiota.

Opiskelija aloittaa tutkielman teon kandiseminaarissa ja jatkaa ohjauksessa työtä itsenäisesti. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkielmaan liittyvät tapaamiset (2 kertaa kevätlukukauden aikana).