Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
09:15 - 12:00
Wed 4.9.2019
14:15 - 16:00
Thu 5.9.2019
09:15 - 11:00
Mon 9.9.2019
13:15 - 16:00
Tue 10.9.2019
09:15 - 12:00
Wed 11.9.2019
14:15 - 17:00
Thu 12.9.2019
09:15 - 12:00
Mon 16.9.2019
13:15 - 16:00
Tue 29.10.2019
12:15 - 14:00
Wed 30.10.2019
10:15 - 12:00
Thu 31.10.2019
12:15 - 14:00
Tue 5.11.2019
12:15 - 14:00
Thu 7.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 12.11.2019
12:15 - 14:00
Thu 14.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 19.11.2019
12:15 - 14:00
Thu 21.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 26.11.2019
12:15 - 14:00
Thu 28.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 3.12.2019
12:15 - 14:00
Thu 5.12.2019
12:15 - 14:00
Tue 10.12.2019
12:15 - 14:00
Thu 12.12.2019
12:15 - 14:00

Description

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman aineopintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

GEOK_101, GEOK_102, GEOK_103, GEOK 104, GEOK_105, TVT, Viimeistään 1. periodin aikana suoritettava äidinkielen opinnot 2 op.

Perustaidot tieteellisen tiedon hakemisessa ja käytössä, kirjallisessa ja suullisessa tieteellisessä viestinnässä ja keskustelussa, kriittisessä ajattelussa, lähdekritiikissä sekä äidinkielen käytössä ammatillisessa viestinnässä. Opiskelija osaa sekä antaa että vastaanottaa rakentavaa palautetta. Opiskelija omaksuu hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Tavoitteena on myös aikataulussa pysyminen ja aktiivisuus.

Suositellaan suoritettavaksi opintojen kolmantena vuotena.

Opintojakso järjestetään periodeissa 1-2.

Tiedonhaun ja tieteellisen viestinnän opettelu ensimmäisessä periodissa, kirjallinen ja suullinen viestintä sekä vertaisarviointi toisessa periodissa. Opiskelija aloittaa LuK-tutkielman teon seminaarissa.

Tiedonhakuharjoitukset tietokoneluokassa, vertaisarviointi, kirjallisesn työn ensimmäisen version konstruktiivinen arviointi (henkilökohtainen, ei arvosanaa), gradumatriisin käyttö oppimista ohjaavana tekijänä ja itsearvioinnin tukena.

Kirjallinen työ (seminaarin lopussa palautettava versio) 60 %, suullinen esitelmä 10 %, opponointi 30 %. Aktiivisuus seminaarissa ja aikataulussa pysyminen +-1 lopulliseen arvosanaan. Kirjallinen työ arvioidaan gradumatriisin "Työn tekninen toteutus" -osion mukaan. Arviointi hyl, 1-5/5.

Seminaari, jossa opiskelija pitää yhden suullisen esityksen, yhden kirjallisen esityksen sekä opponoi kaksi suullista ja kirjallista esitystä. Toisessa periodissa on 80 % läsnäolopakko.