Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Historiantutkimuksen johdantokurssi

Kurssi käsittelee tieteenalan yleisiä kysymyksiä, aineistoja sekä tutkimusprosessin kulkua.

Enrol
15.8.2017 at 09:00 - 14.12.2017 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Kurssi alkaa tiistaina 5.9. klo 10-12, ja viimeinen tapaaminen on torstaina 30.11. klo 10-12. Tarkempi ohjelma Moodlessa.

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 7.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 12.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 14.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 19.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 21.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 26.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 28.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 3.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 5.10.2017
10:15 - 11:45
Tue 10.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 12.10.2017
10:15 - 11:45
Tue 17.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 19.10.2017
10:15 - 11:45
Tue 31.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 2.11.2017
10:15 - 11:45
Tue 7.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 9.11.2017
10:15 - 11:45
Tue 14.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 16.11.2017
10:15 - 11:45
Tue 21.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 23.11.2017
10:15 - 11:45
Tue 28.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 30.11.2017
10:15 - 11:45

Description

HUOM! Luento on tarkoitettu vain historian kandiohjelman opiskelijoille/historian pääaineopiskelijoille ja muun koulutusohjelman opiskelijoille, jotka ovat saaneet oikeuden suorittaa historian opintoja/historian sivuaineoikeuden saaneille opiskelijoille (sivuainekoe/erillinen sopimus).

Tarkempi sisältö ja aikataulu päivitetään kurssi-sivuille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa historian peruskurssit.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

Opintojakso järjestetään luento-opetuksena vuosittain syyslukukaudella ensimmäisessä ja toisessa opetusperiodissa.

Opintojaksossa käsitellään historiantutkimuksen luonnetta, metodeja sekä sen käyttämiä lähdeaineistoja ja luodaan yleiskatsaus ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin.

Luentokurssilla ilmoitetaan erikseen kurssilla jaettava aineisto.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa. Kurssilla suoritettavissa kirjallisissa harjoitustehtävissä opiskelijoille alkaa muodostua näkemys historiantutkimukselle luontaisista tutkimusprosesseista.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisten töiden suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla luento-opetukseen. Opintojaksoa ei ole mahdollista tenttiä. Luento-opetuksen seuraaminen edellyttää läsnäoloa.

Opintojaksosta vastaa suomeksi professori Niklas Jensen-Eriksen ja ruotsiksi professori Björn Forsén.

Uudet tutkintovaatimukset HISK-110

Vanhat tutkintovaatimukset HHH241.