Sturehof, Stockholm, Henrika Tandefelt CC BY 2.0

Introducerande kurs för dig som inleder dina studier i historia.

Under kursen diskuterar vi vad historia är som akademisk disciplin och som en faktor i vårt samhälle. Kursen består av föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45

Description

Studerandena väljs i följande ordning: 1) svenska linjens studerande och antagna biämnesstuderande, 2) finska linjens studerande, 3) övriga utbildningsprograms studerande.

Inga tidigare studier krävs.

Förutom detta studieavsnitt ska studerande i kandidatprogrammet i historia som en del av sina grundstudier genomföra grundkurserna i historia.

Kursen ger en grundförståelse för historia som akademisk disciplin och historia i samhället.

Kursen avläggs första studieåret som en del av grundsatudierna i historia.

Kursen består av föreläsningar, diskussioner, uppgifter och studiebesök.

I kursen ingår en föreläsningsdagbok och sluttentamen.

Studiematerial och litteratur meddelas på kursen.

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen fästs särskild uppmärksamhet på en interaktiv dialog med studerandena. Genom skriftliga och muntliga övningsuppgifter får studerandena en bild av de forskningsprocesser som hör till historieforskningen.

Studentens prestation bedöms utifrån närvaro, aktivitet och skriftliga uppgifter. Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Studenten genomför studieavsnittet genom att delta i föreläsningsundervisningen. Det är inte möjligt att tentera studieavsnittet. Att delta i föreläsningsundervisningen förutsätter närvaro.

För studieavsnittet ansvarar universitetslektor Maiju Wuokko (på finska) på höstterminen 2019 samt professor Niklas Jensen-Eriksen (på finska) på vårterminen 2020 och professor Henrik Meinander (på svenska).

Nya examensfordringar: HISK-110

Gamla examensfordringar: HHH241