Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian perusopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa uuden ajan alun ja uusimman ajan peruskurssit sekä historiantutkimuksen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Hänellä on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään luento-opetuksena vuosittain syyslukukaudella ensimmäisessä opetusperiodissa.

Opintojakson kantavana teemana on miten antiikin maailmasta kehittyi keskiajan kulttuuri.

Luentokurssilla ilmoitetaan erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • suomeksi
  • Price, Simon & Thoneman, Peter: Birth of Classical Europe. A History from Troy to Augustine.
  • Wickham, Chris: Medieval Europe. (Yale University Press 2016.)
  • Kallioinen, Mika: Kirkon ja kruunun välissä. (Edita 2000.)
 • ruotsiksi
  • Valda delar ur Allmän historia 1–2 (Almqvist och Wiksell)
  • Valda delar ur Sveriges historia 600–1350 (Norstedts 2009)
  • Valda delar ur Harrison, Dick & Eriksson, Bo: Sveriges historia: 1350–1600 (Norstedts 2010)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa. Pienryhmäopetuksessa opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja lähdetehtävien analysointiin tukee ymmärryksen syntymistä omasta osaamisesta sekä vuorovaikutustaitojen harjaantumista.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisten töiden (esim. tentti) suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento-opetukseen. Opetukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. Luento-opetuksen seuraaminen edellyttää läsnäoloa.

Poikkeustapauksissa opintojakso on mahdollista suorittaa kirjatenttinä.

Tentin kuulustelija on suomeksi professori Anu Lahtinen ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.