Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian perusopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa antiikin ja keskiajan ja uusimman ajan peruskurssit sekä historiantutkimuksen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja hänellä on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Pienryhmäkurssi (HISK-132) tulee suorittaa samaan aikaan.

Opintojakso järjestetään luento-opetuksena vuosittain syyslukukaudella toisessa opetusperiodissa.

Opintojaksossa perehdytään 1500-1700 lukujen historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä historiantutkimuksen tulkintoihin. Luento-opetusta tukee pienryhmäopetus (opintojakso HISK-132).

Luentokurssilla ilmoitetaan erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • suomeksi
  • Karonen, Petri: Pohjoinen suurvalta.
  • Wiesner-Hanks, Merry E: Early Modern Europe 1450–1789.
 • ruotsiksi
  • Valda delar ur Allmän historia 3-4 (Almqvist och Wiksell)
  • Valda delar ur Harrison, Dick & Eriksson, Bo: Sveriges historia: 1350–1600 (Norstedts 2010)
  • Villstrand, Nils Erik: Sveriges historia 1600–1721 (Norstedts 2011)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan luentokuulustelusta sekä kirjallisuusesseestä tai luentopäiväkirjasta suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento- sekä pienryhmäopetukseen. Luento-opetuksen seuraaminen ja pienryhmätyöskentely edellyttävät läsnäoloa.

Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Opintojaksosta vastaa suomeksi yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.