Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian perusopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa antiikin ja keskiajan ja uusimman ajan peruskurssit sekä historiantutkimuksen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot siitä, millaista lähdeaineistoa uuden ajan vuosisadoilta on säilynyt ja hänellä on valmiudet harjaantua niiden lähdekriittisessä analyysissa. Opiskelija on saanut perusvalmiudet pienryhmä- ja seminaarityöskentelyyn ja -keskusteluun.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella samaan aikaan kuin luentokurssi HISK-131.

Opintojakso järjestetään pienryhmäopetuksena vuosittain syyslukukaudella toisessa opetusperiodissa.

Opintojaksossa perehdytään 1500- 1700-lukujen historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin lähdemateriaaleihin kuin aikakautta käsittelevään tutkimukseen.

Pienryhmässä ilmoitetaan erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • suomeksi
  • Hentilä, Seppo & Krötzl, Christian & Pulma, Panu: Pohjoismaiden historia.
  • Söderberg, Johan: Maailman taloushistoria: esiteollinen aika.
  • Häggman, Kai (päätoim.): Suomalaisen arjen historia I (Savupirttien Suomi)
 • ruotsiksi
  • Wiesner-Hanks, Merry E.: Early Modern Europe. 1450–1789 (2006, 2013)
  • Söderberg, Johan: Vår världs ekonomiska historia. Den förindustriella tiden (2007)

Pienryhmäopetuksessa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja lähdetehtävien analysointiin. Tämä tukee oman osaamisen ymmärtämistä ja harjaannuttaa vuovaikutustaitoja. Kirjalliset työt kehittävät kirjallisia, kielellisiä ja argumentointiin liittyviä valmiuksia.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan luentokuulustelun sekä kirjallisista töistä suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla pienryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentely edellyttää läsnäoloa. Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Muun koulutusohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson aina tenttimällä.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.