Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian perusopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa antiikin ja keskiajan ja uuden ajan alun peruskurssit sekä historiantutkimuksen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia aikakauden ilmiöitä ja aatteita ja hänellä on valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden periodissa III. Pienryhmäkurssi (HISK -142) tulee suorittaa samaan aikaan.

Opintojakso järjestetään luento-opetuksena vuosittain kevätlukukaudella kolmannessa opetusperiodissa.

Opintojaksossa perehdytään 1800- ja 1900-luvun historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin lähdemateriaaleihin kuin aikakautta käsittelevään tutkimukseenkin.

Luentokurssilla ilmoitetaan erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • suomeksi
  • Alexander, R. S.: Europe’ uncertain path 1814–1914
  • Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika (Age of Extremes)
  • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009
 • ruotsiksi
  • Alexander, R. S.: Europe’ uncertain path 1814–1914
  • Engman, Max: Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 (2016)
  • Meinander, Henrik: Finlands historia 4 (1999)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisten töiden (esim. tentti) suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento- sekä pienryhmäopetukseen. Luento-opetuksen seuraaminen ja pienryhmätyöskentely edellyttävät läsnäoloa.

Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Risto Marjomaa ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.