Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian perusopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa antiikin ja keskiajan ja uuden ajan alun peruskurssit sekä historiantutkimuksen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista sekä valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden periodissa III. Se tulee suorittaa samaan aikaan kuin luentokurssi HISK-141.

Opintojakso järjestetään pienryhmäopetuksena vuosittain kevätlukukaudella kolmannessa opetusperiodissa.

Opintojaksossa perehdytään 1800- ja 1900-luvun historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin lähdemateriaaleihin kuin aikakautta käsittelevään tutkimukseenkin.

Pienryhmässä ilmoitetaan erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • suomeksi
  • Kolbe, Laura (toim.): Suomen kulttuurihistoriaa (osa 4)
  • Winders, James A.: European Culture since 1848. From Modern to Postmodern and Beyond.
  • Kaelble, Harmut: A Social History of Western Europe 1880-1980. (1990)
 • ruotsiksi
  • Kolbe, Laura (toim.): Suomen kulttuurihistoriaa (osa 4)
  • Winders, James A.: European Culture since 1848. from Modern to Postmodern and Beyond (2001)
  • Kaelble, Harmut: A Social History of Western Europe 1880-1980. (1990)

Pienryhmäopetuksessa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja lähdetehtävien analysointiin. Tämä tulee oman osaamisen ymmärtämistä ja harjaannuttaa vuovaikutustaitoja. Kirjalliset työt kehittävät kirjallisia, kielellisiä ja argumentointiin liittyviä valmiuksia.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisista töistä suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla pienryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentely edellyttää läsnäoloa. Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Muun koulutusohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson aina tenttimällä.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Risto Marjomaa ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.