Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen alueellisessa osassa suorittaa Euroopan historian ja maailmanhistorian opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys Suomen ja lähialueiden historiasta, käännekohdista ja kehityskuluista keskiajalta nykyaikaan asti. Opiskelija osaa analysoida Suomen historian kehityslinjoja osana laajempaa Euroopan ja maailman historiaa.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojakson kantavana teemana on tarkastella Suomen historiaa osana Itämeren ja muiden lähialueiden historiaa. Opintojaksoon kuuluu Suomen historia osana Ruotsin valtakunnan historiaa, autonomisen Suomen historia sekä Suomen itsenäisyyden ajan historia.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • North, Michael (2015): The Baltic: A History
 • sekä kaksi seuraavista
  • Gustafsson, Harald (2007): Nordens historia: En europeisk region under 1200 år
  • Klinge, Matti (2007): Itämeren maailma / (1995) Östersjövärlden
  • Knapas, Rainer (2015): Karjalan kunnailla: Matkoja kulttuuriin ja historiaan / (2015) Landet som var: Karelska kulturbilder
  • Kuisma, Markku (2015): Venäjä ja Suomen talous 1700–2015
  • Lappalainen, Mirkka (2014): Pohjolan Leijona: Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632 / Det nordiska lejonet: Gustav II Adolf och Finland 1611-1632
  • Lähteenmäki, Maria (2004): Kalotin kansaa: rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1808–1889 / Lähteenmäki, Maria & Pihlaja, Päivi Maria (toim.) (2005) The North Calotte: Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe
  • Mainio, Aleksi (2015): Terroristien pesä: Suomi ja taistelu Venäjästä 1918–1939
  • Stråth, Bo & Sørensen, Øystein (toim.) (1997): The Cultural Construction of Norden

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistolehtori Tuomas Tepora, ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.