Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen alueellisessa osassa suorittaa Suomen ja lähialueidenhistorian sekä maailmanhistorian opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys Euroopan historiasta erityisesti uuden ajan alusta nykyaikaan asti.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa tarkastellaan Eurooppaa alueellisesti osana maailmaa sekä pohditaan eurooppalaisuuden osatekijöitä, kuten instituutioiden (esim. kirkon ja yliopistolaitoksen) ja eurooppalaisen identiteetin syntyä ja kehitystä. Opintojaksoon kuuluu myös Euroopan sisäisten alueiden (kuten Länsi-Euroopan, Itä-Euroopan ja Välimeren alueen) historian tarkastelu sekä eurooppalaisten valtioiden ja kansakuntien historiallisen kehityksen ymmärtäminen.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • Delanty, Gerard: Formations of European Modernity. A Historical and Political Sociology of Europe. (Palgrave 2013)
 • sekä kaksi seuraavista
  • Abulafia, David (ed.), The Mediterranean in history (2003)
  • Finkel, Caroline: Osman's dream. The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923 (2006)
  • Gerner, Kristian: Centraleuropas historia (1997)
  • Guerrina, Roberta: Europe. History, Ideas and Ideologies. (Arnold 2002)
  • Johnson, Lonnie R.: Central Europe: enemies, neighbors, friends (1996)
  • Lieven, Dominic, Towards the Flame. Empire, war and the end of tsarist Russia (2015)
  • Pagden, Anthony (ed.): The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union. (Cambridge University Press 2002)
  • Wintle, Michael: The Image of Europe. (Cambridge University Press 2009)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi professori Laura Kolbe ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.