Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 17.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45

Description

Kurssin on avoin kaikille opiskelijoille riippumatta opintosuunnasta tai koulutusohjelmasta.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen alueellisessa osassa suorittaa Suomen ja lähialueiden sekä Euroopan historian opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys maailmanhistoriasta ja sen rakenteista.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Tarkempi sisältö ja aikataulu päivitetään kurssisivuille.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • McNeill, John Robert & McNeill, William Hardy: The Human Web. A Bird's-eye View of World History (2003) / Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2005) / Mänskliga nätverk. Världshistorien i ett nytt perspektiv (2006)
 • sekä kaksi seuraavista
  • Chase-Dunn, Christopher & Hall, Thomas D.: Rise and Demise. Comparing World Systems
  • Curtin, Philip D.: The World and the West: The European Challenge and the Overseas Response in the Age of Empire
  • Harari, Yuval Noah: Sapiens. Ihmisen lyhyt historia
  • Hobson, John M.: The Eastern Origins of Western Civilization (2004) / Västerlandets österländska ursprung (2007)
  • Livi Bacci, Massimo: A Concise History of World Populations (3rd ed 2001)
  • Müller, Leos & Rydén, Göran & Weiss, Holger: Global historia från periferin. Norden 1600–1850 (2010).
  • Münkler, Herfrid: Imperier. Världsherraväldets logik. Rrån Romarriket till Förenta staterna (2006) / Empires. The logic of world domination from ancient Rome to the United States 2007)
  • Osterhammel, Jürgen & Petersson, Niels P.: Globalization. A short history (2005)
  • Pomeranz, Kenneth.: The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy (2000)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Opintojaksosta vastaa suomeksi yliopistonlehtori Risto Marjomaa ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.

Uudet tutkintovaatimukset: HISK-213, KUKA-AF215