Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen alueellisessa osassa suorittaa Suomen ja lähialueiden sekä Euroopan historian opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys maailmanhistoriasta ja sen rakenteista.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa perehdytään maailmanhistoriaan ensisijaisesti makrohistoriallisesta perspektiivistä, jossa globaalia historiaa tarkastellaan rakenteellisesti ja vertailevasti. Opintojaksoon kuuluu myös Euroopan kolonialistisen ja imperialistisen perinnön ja niiden seurausten ymmärtäminen.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • McNeill, John Robert & McNeill, William Hardy: The Human Web. A Bird's-eye View of World History (2003) / Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2005) / Mänskliga nätverk. Världshistorien i ett nytt perspektiv (2006)
 • sekä kaksi seuraavista
  • Chase-Dunn, Christopher & Hall, Thomas D.: Rise and Demise. Comparing World Systems
  • Curtin, Philip D.: The World and the West: The European Challenge and the Overseas Response in the Age of Empire
  • Harari, Yuval Noah: Sapiens. Ihmisen lyhyt historia
  • Hobson, John M.: The Eastern Origins of Western Civilization (2004) / Västerlandets österländska ursprung (2007)
  • Livi Bacci, Massimo: A Concise History of World Populations (3rd ed 2001)
  • Müller, Leos & Rydén, Göran & Weiss, Holger: Global historia från periferin. Norden 1600–1850 (2010).
  • Münkler, Herfrid: Imperier. Världsherraväldets logik. Rrån Romarriket till Förenta staterna (2006) / Empires. The logic of world domination from ancient Rome to the United States 2007)
  • Osterhammel, Jürgen & Petersson, Niels P.: Globalization. A short history (2005)
  • Pomeranz, Kenneth.: The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy (2000)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Risto Marjomaa ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.