Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on valinnainen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot aate- ja tieteenhistorian luonteesta ja hän osaa hahmottaa aate- ja oppijärjestelmien kehityksen päälinjoja. Opiskelijalla on myös valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään aate- ja tieteenhistorian luonnetta, opiskellaan aatehistoriallisia metodeita sekä tutustutaan aatehistoriallisten lähdemateriaalien käyttöön.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

Opiskelija tenttii jommankumman seuraavista (Aatteet TAI Opit):

Aatteet:

 • Kolme seuraavista
  • Fazlhashemi, M. & Öckerman, A. & Ambjörnsson, R. (red.): Vidgade vyer. Globalt perpektiv på idéhistoria
  • Klassiset poliittiset ajattelijat, toim. Koikkalainen ja Korvela. Vastapaino.
  • Liedman, Sven-Eric: I skuggan av en framtid: modernitetens idéhistoria
  • Muthu, Sankar (toim.): Empire and Modern Political Thought (Cambridge University Press, 2012)
  • Mülle, Jan-Werner: Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe (Yale University Press 2013)
  • Outram, Dorinda: Enlightenment (New Approaches to European History), (Cambridge University Press, 2012, HUOM! 3rd edition)
  • Sörlin, Sverker: Europas idéhistoria 1492–1918, 2 delar, välj en (1) av dem

Opit:

 • Henry, John: A Short History of Scientific Thought (Palgrave 2012)
 • Sekä kaksi seuraavista
  • Fox, Robert: The Savant and the State: Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France (The Johns Hopkins University Press, 2012).
  • Hemmungs Wirtén, Eva: Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information (The University of Chicago Press, 2015).
  • Pihlaja, Päivi Maria, Tiedettä Pohjantähden alla: pohjoisen tutkimus ja Ruotsin tiedeseurojen suhteet Ranskaan 1700-luvulla (Suomen Tiedeseura, 2009).
  • Yeo, Richard: Notebooks, English Virtuosi, and Early Modern Science (The University of Chicago Press, 2014).

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori yliopistonlehtori Kari Saastamoinen ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.