Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on valinnainen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava näkemys poliittisen historian luonteesta ja sen erityispiirteistä.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään poliittisen historian luonnetta sekä tutustutaan sen alaan kuuluvien lähdemateriaalien käyttöön. Opintojaksoon sisältyy myös poliittisen historian erityiskysymysten, kuten esimerkiksi valtion roolin muutoksen, sodan ja rauhan problematiikan tai kansainvälisten järjestöjen roolin pohdintaa.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • Özkirimli, Umut: Theories of Nationalism. A Critical Introduction. (2nd ed, Palgrave 2010)
 • sekä kaksi seuraavista
  • Engman, Max: När imperier faller. Studier kring riksupplösningar och nya stater (1994)
  • Fewster, Derek: Visions of past Glory. Nationalism and the Construction of Early Finnish History. (Finnish Literary Society 2006)
  • Lehning, James R.: European Colonialism since 1700. (Cambridge University Press 2013)
  • Mazower, Mark: Governing the World. The History of an Idea. (Penguin Books 2012)
  • Rentola, Kimmo: Stalin ja Suomen kohtalo (2016)
  • Sluga, Glenda & Clavin, Patricia (eds.): Internationalisms. A Twentieth-Century History. (Cambridge University Press 2017)
  • Valtonen, Pekka: Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä: aatteiden kamppailu sotienvälisessä Suomessa (Gaudeamus 2018).

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi professori Heikki Mikkeli ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.