Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on valinnainen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Opintojakson suorittamalla opiskelija saa hyvät perustiedot kaupunkihistorian ja kulttuurihistorian luonteesta ja erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kulttuurin laajemmat yhteiskunnalliset yhteydet ja kaupunkien kehityksen päälinjat.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään kaupunkihistorian ja kulttuurihistorian luonnetta. Opintojaksossa pohditaan monipuolisesti kulttuurin ilmenemismuotoja ja kaupunkihistorian erityiskysymyksiä kuten esimerkiksi maaseudun ja kaupungin historiallisia suhteita

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

Opiskelija tenttii jommankumman seuraavista (Kaupunki TAI Kulttuuri):

Kaupunki:

 • kolme seuraavista
  • Aalto, Seppo: Sotakaupunki. Helsingin vanhankaupungin historia 1550–1639 / Krigsstaden. Helsingfors gammelstads historia 1550–1639 (2013)
  • Ackroyd, Peter: London. The Concise Biography (2012)
  • Clark, Peter: European Cities and Towns 400-2000. (Oxford University Press 2009)
  • Lento, Katri & Olsson, Pia (toim.): Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana. Historiallinen Arkisto 138. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • Mansel, Philip: Constantinople. City of the World's Desire, 1453–1924 (1998)
  • Nyström, Samu: Poikkeusajan kaupunkielämäkerta: Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918 (2013)
  • Schlögel, Karl: Terror och dröm. Moskva 1937 (2011)

Kulttuuri:

 • kolme seuraavista
  • Burke, Peter: What is Cultural History (2004/2008)
  • Frevert, Ute: ”Emotions in History” (Central European University Press 2011)
  • Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu – miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino 2015
  • Kaartinen, Marjo & Salmi, Hannu & Tuominen, Marja (toim.): Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria
  • Lyons, Martin: History of reading and writing in Western World
  • Salmi, Hannu: Vuosisadan lapset 1800-luvun kulttuurihistoriaa (2002) / Nineteenth-Century Europe: A Cultural History. (Polity Press, Cambridge 2008)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi professori Laura Kolbe ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.