Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on valinnainen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot ympäristö- ja ilmastohistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään ympäristö- ja ilmastohistorian luonnetta sekä tutustutaan sen alaan kuuluvien lähdemateriaalien käyttöön. Opintojaksolla käsitellään ihmisen luontosuhteen historiaa, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta sekä ilmastonmuutosten merkitystä ihmiskunnan historiassa.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • Kaksi seuraavista
  • Behringer, Wolfgang: A Cultural History of Climate
  • Coates, Peter: Nature. Western Attitudes since Ancient Times. (Polity Press 1998)
  • Hughes, J. Donald: Maailman ympäristöhistoria (2008) / Världens miljöhistoria (2005) / An environmental history of the world (2001, 2009)
  • Lappalainen Mirkka: Jumalan vihan ruoska
  • Le Roy Ladurie, Emmanuel: The Peasants of Languedoc (1976)
  • Radkau, Joachim: Nature and Power. A Global History of the Environment. (Cambridge University Press 2008)
  • Sörlin, Sverker & Öckerman, Anders: Jorden en ö. En global miljöhistoria (1998, 2002)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.