Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 16.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 11.3.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on valinnainen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot taloushistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa maailmantalouden rakenteita ja nähdä talouden laajemmat yhteydet yhteiskuntaan, politiikkaan ja kulttuuriin.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään taloushistorian luonnetta sekä tutustutaan sen alaan kuuluvien lähdemateriaalien käyttöön.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • Toinen seuraavista
  • Kuisma, Markku: Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000 JA Kuisma, Markku: Saha. Tarina Suomen modernisaatiosta ja ihmisistä jotka sen tekivät
  • Schön, Lennart: Vår världs ekonomiska historia. Den industriella tiden (finns även på finska)
 • sekä kaksi seuraavista
  • Braudel, Fernand: Civilisationer och kapitalism 1400-1800 I. Vardagslivets strukturer / Capitalism and material life 1400–1800 (1977)
  • Edgerton, David: The shock of the old. Technology and global history since 1900
  • Kocka, Jürgen: Kapitalismin lyhyt historia

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Opintojaksosta vastaa suomeksi yliopistonlehtori Maiju Wuokko syyslukukauden 2019 sekä professori Niklas Jensen-Eriksen kevätlukukauden 2020 ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.