Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle-Tentti 17.6.

Pääset tekemään tiedekuntatentin 17.6. Moodlessa.

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39416

Sivu löytyy myös hakemalla Yksilö ja yhteisö (HISK-226): TENTTI

Sivu aukeaa 17.6. klo 10:00 ja aikaa tentin tekemiselle on neljä tuntia eli klo 14:00 saakka.

Vastaukset voi palauttaa liitetiedostoina tai vastauskentässä. Olen tavoitettavissa tentin aikana sähköpostitse, jos ilmenee teknisiä ongelmia.

Kirjallisuutta voi käyttää tukena.

HUOM! Vastaa vain niihin kolmeen kysymykseen, jotka käsittelevät valitsemaasi tenttikirjallisuutta.

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on valinnainen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot sosiaalihistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää länsimaisen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään sosiaalihistorian luonnetta sekä tutustutaan sen alaan kuuluvien lähdemateriaalien käyttöön. Opintojaksossa pohditaan monipuolisesti yksilön ja yhteisön historiallista suhdetta esimerkiksi suvun, luokan ja sukupuolen käsitteiden avulla.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • Kolme seuraavista
  • Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina. Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621-1700 (1996)
  • Ginzburg, Carlo: Juusto ja madot: 1500-luvun myllärin maailmankuva (2007) / Osten och maskarna: en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen (1983)
  • Lahtinen, Anu: Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470-1620 (2007) / Anpassning, förhandling, motstånd. Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620 (2009)
  • Meinander, Henrik: Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap (2012) / Suomi 1944: sota, yhteiskunta, tunnemaisema
  • Moch, Leslie Page: Moving Europeans: Migrationin Western Europe since 1650 (1992)
  • Silvennoinen, Oula & Tikka, Marko & Roselius, Aapo: Suomalaiset fasistit: Mustan sarastuksen airuet (2016)
  • Simonton, Deborah: Women in European Culture and Society: Gender, Skill and Identity from 1700 (2011)
  • Stadin, Kekke: Stånd och genus i stormaktstidens Sverige (2004)
  • Tomka, Béla: A Social History of Twentieth-Century Europe (2013)
  • Vainio-Korhonen, Kirsi: Ujostelemattomat: Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa (2012) / De frimodiga: Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet (2016)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Tuomas Tepora ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.