Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 12.9.2019 at 10:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45

Description

Kandidatprogrammet i historia ansvarar för undervisningen i studieavsnittet. Studieavsnittet hör till studiehelheten ämnesstudier i historia.

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande i kandidatprogrammet i historia. Studieavsnittet kan också genomföras av studerande från andra utbildningsprogram som har erhållit rätten att genomföra studier i historia som valfria studier.

HISK-100 Grundstudier i historia.

Utöver detta studieavsnitt ska en studerande i kandidatprogrammet i historia som en del av ämnesstudierna genomföra de andra metodstudierna.

Efter genomfört studieavsnitt har studenten utvecklat förmågan att bedriva historieforskning inom det specialområde hen har valt. Studenten kan utveckla sina metodiska färdigheter på kurser som ordnas antingen av kandidatprogrammet i historia eller av andra närliggande vetenskapsområden, till exempel kurser som ordnas av kandidatprogrammet i kulturstudier eller filosofi.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under det andra eller tredje studieåret.

Studieavsnittet ordnas varje år som föreläsningsundervisning.

Studenten kan genomföra studieavsnittet genom att delta i metodundervisning som ordnas av kandidatprogrammet i historia eller andra kandidatprogram. Av de kurser som kandidatprogrammet i historia ordnar passar det till exempel att genomföra kursen i paleografi.

På föreläsningskurserna meddelas om eventuell litteratur som ska tenteras separat.

Om studieavsnittet genomförs som essä eller om studieravsnittet tentateras ska man komma överens om vilken litteratur som används med den ansvariga läraren.

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen fästs särskild uppmärksamhet på att utveckla de skriftliga färdigheterna och på en interaktiv dialog med studerandena.

Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Studenten genomför studieavsnittet antingen genom att delta i föreläsningsundervisningen, genom tentamen eller genom att skriva en essä.

John Strömberg